Academy – Kiwanis Europe

VERKIEZINGSCERTIFICAAT VOOR AFGEVAARDIGDEN EN PLAATSVERVANGERS

55e Europees Congres – Algemene Vergadering – WENEN – 28 mei 2021
Dit is GEEN inschrijvingsformulier

* WANNEER: Zaterdag, 28 mei 2022 vanaf 9:30
* WAAR: Wenen – Parkhotel **** Schönbrunn, Hietzinger Hauptstraße 10-14
* DEELNEMEN: Vergeet niet om u uiterlijk op 11 mei 2022 als deelnemer aan het Congres te registreren via 2022 Convention registration.

Het registratieproces werkt het gemakkelijkst als u bent aangemeld als een geregistreerde gebruiker van het Kiwanis Academy-platform. 
U ziet deze informatie omdat u momenteel niet bent aangemeld.

Type de eerste letter van uw clubnaam in en scroll dan naar beneden in de lijst tot u de naam van uw club ziet. Als uw club niet in de lijst voorkomt, gebruik dan "0- XXXXXXX" als clubnaam en vink "Mijn club ontbreekt" aan.
The admin will hard code the entity in this field.
The admin will hard code the convention year in this field.

AFGEVAARDIGDEN - Alleen leden van uw club

PLAATSVERVANGERS - Alleen leden van uw club.

CERTIFICATIE - DELEGATES AT LARGE

Dit formulier moet worden ingevuld door een clubsecretaris of voorzitter. In uitzonderlijke gevallen kan het worden ingevuld door een ander lid van de club die daartoe gemachtigd is.

Hierbij bevestig ik dat ik kennis heb genomen van de onderstaande instructies en dienovereenkomstig zal handelen.

Door het indienen van dit formulier bevestig ik dat de informatie juist en volledig is.
Ik bevestig dat ik door mijn club gemachtigd ben om dit formulier in te dienen.

Vul dit formulier in en stuur het uiterlijk op 11 mei 2022 in.
Het zal worden verwerkt na ontvangst door het Kiwanis European Office (MSC-E) – Leiekaai 25 B, 9000 Gent, BELGIË.
Als u vragen heeft, stuur dan een bericht naar europeinfo@kiwanis.org

BEMERKINGEN;

1. Belangrijke richtlijnen: Artikel 12 – punten 8, 9 en 10 van de KI-E bylaws.
Punt 8. Voor elke conventie heeft elke club “in good standing”, zoals gedefinieerd door Kiwanis International, het recht om drie (3) afgevaardigden te kiezen, waarvan één (1) de voorzitter moet zijn, en drie (3) plaatsvervangers, aangeduid als plaatsvervanger één, twee en drie. Bij afwezigheid van een afgevaardigde op de conventie, zullen de plaatsvervangers dienen in de numerieke volgorde die is vastgesteld.
Punt 9. Elke afgevaardigde of plaatsvervanger moet lid zijn van de vertegenwoordigde club en moet door die club gekozen worden niet minder dan dertig (30) dagen voor de datum van de jaarlijkse conventie of niet minder dan vijftien (15) dagen voor een speciale conventie. Hun verkiezing moet blijken uit een getuigschrift van de secretaris, naar behoren geauthentiseerd door de voorzitter en de secretaris van de club.
Punt 10. Aan officiële afgevaardigden van een nieuw opgerichte club worden alle voorrechten op de KI-E conventie verleend, nadat het charter door de Board of Trustees van Kiwanis International is goedgekeurd, en aldus is gecharterd, zelfs indien het charter nog niet formeel aan de club is aangeboden.

2. Enkel afgevaardigden van een club die dit verkiezingscertificaat aan het Kiwanis European Office terugbezorgden worden bevestigd om hun club tijdens de Algemene Vergadering van het Congres te vertegenwoordigen.

3. Afgevaardigden worden niet bevestigd indien de club meer dan zestig (60) dagen in achterstal is met betalingen aan Kiwanis International of Kiwanis International Europe asbl.

4. Dit formulier is géén inschrijvingsformulier voor het congres. Gebruik het officiële inschrijvings- en reserveringsformulier voor elke afgevaardigde op de inschrijvingswebsite van KI-E.