VERKIEZINGSCERTIFICAAT VOOR AFGEVAARDIGDEN EN PLAATSVERVANGERS

Het registratieproces werkt het gemakkelijkst als u bent aangemeld als een geregistreerde gebruiker van het Kiwanis Academy-platform.

U ziet deze informatie omdat u momenteel niet bent aangemeld.

54e Europees Congres – Algemene Vergadering – ON LINE – 5 juni 2021
Dit is GEEN inschrijvingsformulier

Type de eerste letter van uw clubnaam in en scroll dan naar beneden in de lijst tot u de naam van uw club ziet. Als uw club niet in de lijst voorkomt, gebruik dan "0- XXXXXXX" als clubnaam en vink "Mijn club ontbreekt" aan.

AFGEVAARDIGDEN - Alleen leden van uw club

PLAATSVERVANGERS - Alleen leden van uw club.

CERTIFICATIE - DELEGATES AT LARGE

Dit formulier moet worden ingevuld door een clubsecretaris of voorzitter. In uitzonderlijke gevallen kan het worden ingevuld door een ander lid van de club die daartoe gemachtigd is.

Hierbij bevestig ik dat ik kennis heb genomen van de onderstaande instructies en dienovereenkomstig zal handelen.

Door het indienen van dit formulier bevestig ik dat de informatie juist en volledig is.
Ik bevestig dat ik door mijn club gemachtigd ben om dit formulier in te dienen.

Vul dit formulier in en stuur het uiterlijk op 3 mei 2021 in.
Het zal worden verwerkt na ontvangst door het Kiwanis International Member Support Center Europe (MSC-E) – Leiekaai 25 B, 9000 Gent, BELGIË.
Als u vragen heeft, stuur dan een bericht naar europeinfo@kiwanis.org


BEMERKINGEN;

1. Bepalende richtlijnen: Artikel VII – paragrafen 8, 9, 10 en 11 van de KI-EF Statuten (analoog KI-E statuten).

§ 8. Elke club die zijn financiële verplichtingen heeft vervuld, heeft het recht om voor een congres drie (3) afgevaardigden te kiezen, alsook drie (3) plaatsvervangers, aangeduid als plaatsvervangers één, twee en drie. Wanneer een afgevaardigde tijdens het congres afwezig is, nemen de plaatsvervangers in de bevestigde numerieke volgorde zijn plaats in.

§ 9. Officiële afgevaardigden van een nieuw georganiseerde Kiwanis club, die erkend werd door het Internationale Bestuur van Kiwanis, krijgen tijdens een congres alle rechten, ook al werd het charter nog niet officieel aan de club overhandigd.

§ 10. Iedere afgevaardigde of plaatsvervanger van de vertegenwoordigde club is lid van een club die zijn financiële verplichtingen is nagekomen en wordt door die club minstens dertig (30) dagen vóór de datum van het jaarlijkse congres of minstens vijftien (15) dagen vóór de datum van een bijzonder congres gekozen. De verkiezing wordt bevestigd door een certificaat dat, ondertekend door de clubpresident en -secretaris, naar de Secretaris van de Federatie wordt gestuurd. Wanneer een club de verkiezing van zijn afgevaardigden en plaatsvervangers niet kan bekrachtigen op de wijze waarop ze in deze Statuten werd vastgelegd, dan bepaalt het Comité voor Geloofsbrieven of de afgevaardigden of plaatsvervangers van die club toegang hebben tot het congres.

2. Enkel afgevaardigden wier club dit verkiezingscertificaat aan Kiwanis International – Gent terugbezorgden worden bevestigd om hun club tijdens de Algemene Vergadering van het Congres te vertegenwoordigen.

3. Afgevaardigden worden niet bevestigd indien de club meer dan zestig (60) dagen in achterstal is met betalingen aan Kiwanis International of de KI-Europese Federatie.

4. Dit formulier is géén inschrijvingsformulier voor het congres. Gebruik het officiële inschrijvings- en reserveringsformulier voor elke afgevaardigde op de inschrijvingswebsite van KIEF.